logo_top_bannermod2

Start Företaget Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Elastolan AB har likt många andra inom tillverkningsindustrin behov av att vid avtal rörande försäljning reglera avtalsförhållandet med kunden på ett för både köpare och säljare förutsägbart och rimligt sätt rörande vissa allmänna frågor. Vi har därför utarbetat allmänna avtalsvillkor, se PDF-fil nedan, som vi avser att tillämpa vid framtida avtal rörande försäljning av våra produkter och tjänster.

Avtalsvillkoren är avsedda att tillämpas för såväl vårt standardsortiment som för specialtillverkade produkter och arbete på egendom som beställaren tillhandahåller. Villkoren innehåller bl.a. sedvanliga begränsningar av ansvar för dröjsmål, fel och produktansvarsskador samt regleringar för speciell utrustning vid tillverkning m.m. Även klausuler rörande immateriella rättigheter och tvistehantering återfinns på sedvanligt sätt i de allmänna villkoren.

Specifika förutsättningar för varje enskilt avtal (t.ex. frågor rörande kvalitet, kvantitet, utförande, pris och tid för leverans) förutsätts givetvis alltjämt bli bestämda genom individuella överenskommelser vid varje beställning.

Om du har frågor eller synpunkter på våra allmänna avtalsvillkor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Elastolan AB 

» Ladda ner våra Allmänna avtalsvillkor här (PDF)

 

logoweb_elastolan2_black
Besöksadress: Ängsvägen 4, Tierp
Telefon: 0293-12 000
E-post: info@elastolan.se